Advokatuur toetab

Õigusteadlaste päevade korraldamist.

Eesti Lastekaitse Liidu poolt korraldatavat seminari "Samal poolel - lapse poolel."

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirja Juridica väljaandmist.

Eesti Harjutuskohtu Seltsi kaudu õigusteaduskonna tudengite osalemist harjutuskohtute võistlustel.

Eesti Noorte Advokaatide Ühingut.