Liikmemaks

Advokaat on kohustatud maksma advokatuuri liikmemaksu advokatuuri üldkogu kehtestatud suuruses igakuuliselt hiljemalt järgneva kuu 15. kuupäevaks. Advokatuuri liikmemaksu võib maksta ka ettemaksena.

 

Liikmemaksu suurus:

 

  • vandeadvokaat 60 eurot kuus;
  • vandeadvokaadi abil 45 eurot kuus;
  • assostsieerunud liige 60 eurot kuus.

 

 

Advokatuuri liikmemaksu tasumise kohustus on kollegiaalsuse põhimõttest lähtuvalt kõigil advokaatidel üldkogu otsustatud liikmemaksu määras. Juhatus otsustab liikmemaksu vähendamise teatud perioodiks, kui advokaadil ei ole ajutiselt võimalik täiskoormusel töötada näiteks lapsehoolduspuhkuse, haiguse või õppima asumise korral.

 

AdvS § 35 lg 7 kohaselt maksab advokaat, kelle liikmesus või kutsetegevus on peatatud, liikmemaksu üks kahendik liikmemaksu määrast.

 

Liikmetunnistuse maksumus 10.00 eurot.

 

 

Panga rekvisiidid:

Luminor Bank AS, a/a EE871700017002181978

Saaja: Eesti Advokatuur

BIC/SWIFT Code: RIKOEE22

Kui maksja pank küsib 11-kohalist BIC-koodi, siis tuleb sisestada RIKOEE22XXX

Luminor Bank AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn Estonia