MENÜÜ Prindi

Järelevaadatavad veebikoolitused

Eesti Advokatuuri liikmetel on võimalik läbida veebikoolitusi. Koolituste lingid leiate täiendusõppe portaalis iga koolituse lisainfo väljalt.

Järelevaadatud veebikoolitused annavad punkte täiendusõppe aruandesse. Punktid arvestatakse sellesse aruandeaastasse, mil koolitus on veebis järelevaadatud.

 

JÄRELEVAADATAVAD KOOLITUSED

Kohtumenetluse hea tava rakendamisest (algne toimumiskuupäev 18.05.2018)
Lektorid: Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik ja Harju Maakohtu kohtunik Piret Randmaa

Advokaadi kutse-eetika. Eetikakoodeksi kommenteeritud väljaande tutvustus (algne toimumiskuupäev 07.12.2018)
Lektor: Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, eetika- ja metoodikakomisjoni liige Martin Tamme

Riigikohtu halduskolleegiumi 2019. aasta olulisemad lahendid (algne toimumiskuupäev 28.11.2019)
Lektor: Riigikohtu kohtunik Viive Ligi

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2019. aasta olulisemad lahendid (algne toimumiskuupäev 05.12.2019)
Lektorid: Riigikohtu kohtunik, tsiviilkolleegiumi esimees Peeter Jerofejev ja Riigikohtu kohtunik Tambet Tampuu

Keskkonnaõigus (algne toimumiskuupäev 20.02.2020)
Lektor: SA Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus

Halduslepingutega seotud probleemistik (algne toimumiskuupäev 06.03.2020)
Lektor: Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Madis Ernits

Laste õigused (algne toimumiskuupäev 08.05.2020)
Lektor: Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Kristi Paron

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Muudatused õigusaktides ja praktilised juhised igapäevatööks (algne toimumiskuupäev 03.09.2020)
Lektorid: Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Toomas Vaher ja Entify Solutions OÜ tegevdirektor Neeme Org

Laste küsitlemine (algne toimumiskuupäev 18.09.2020)
Lektor: Psühholoog, pereterapeut ja perelepitaja Anneli Liivamägi-Hitrov

Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadusest (algne toimumiskuupäev 25.09.2020)
Lektorid: Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Janar Jäätma ja Tartu maakohtu kohtunik Erkki Hirsnik

Selge keel juriidilises tekstis - kas see on võimalik? (algne toimumiskuupäev 30.10.2020)
Lektorid: Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Katrin Hallik ja Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik vandeadvokaat Tambet Laasik

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2020. aasta olulisemad lahendid (algne toimumiskuupäev 06.11.2020)
Lektor: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett

Lapse arengupsühholoogia (algne toimumiskuupäev 13.11.2020)
Lektor: Tartu Ülikooli arengupsühholoogia osakonna juhataja ja arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste, PhD

Tõenditega seotud taotluste esitamisest kohtusse (algne toimumiskuupäev 26.11.2020)
Lektorid: Harju maakohtu kohtunikud Merit Helm ja Anu Uritam

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. aasta olulisemad lahendid (algne toimumiskuupäev 03.12.2020)
Lektorid: Riigikohtu kohtunik, tsiviilkolleegiumi esimees Peeter Jerofejev ja Riigikohtu kohtunik Tambet Tampuu