MENÜÜ Prindi

Järelevaadatavad veebikoolitused

 

Eesti Advokatuuri liikmetel on võimalik läbida veebikoolitusi. Koolituste lingid leiate täiendusõppe portaalis iga koolituse lisainfo väljalt. Koolituse täpsemad teemad avanevad koolituse nimetusele vajutades.

 

Järelevaadatud veebikoolitused annavad punkte täiendusõppe aruandesse. Punktid arvestatakse sellesse aruandeaastasse, mil koolitus on veebis järelevaadatud.

 

 

JÄRELEVAADATAVAD KOOLITUSED VALDKONNITI

 

ERAÕIGUS

Kohustuslikud koolitused advokaatidele, kes riigi õigusabi korras esindavad alaealisi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades

 

Laste õigused (algne toimumiskuupäev 08.05.2020)
Lektor: Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Kristi Paron

 

Laste küsitlemine (algne toimumiskuupäev 18.09.2020)
Lektor: Psühholoog, pereterapeut ja perelepitaja Anneli Liivamägi-Hitrov

 

Lapse arengupsühholoogia (algne toimumiskuupäev 13.11.2020)
Lektor: Tartu Ülikooli arengupsühholoogia osakonna juhataja ja arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste, PhD

 

Muud eraõiguse alased koolitused

 

Kaugtöö ning selle korraldamine töö- ja andmekatiseõiguse vaatenurgast (algne toimumiskuupäev 26.03.2021) Koolitajad: Triin Kaurov, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Mari-Liis Orav, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja.

 

Pankrotiseaduse muudatused (algne toimumiskuupäev 29.04.2021) Koolitaja Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik.

 

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 10.12.2021.  Lektorid: Riigikohtu kohtunik, tsiviilkolleegiumi esimees Peeter Jerofejev ja tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

 

 

AVALIK ÕIGUS

 

Riigikohtu halduskolleegiumi 2020. aasta olulisemad lahendid (algne toimumiskuupäev 29.01.2021 - NB! Järelvaadatav kuni 28.02.2022)
Lektorid: Riigikohtu kohtunik, halduskoleegiumi esimees Ivo Pilving ja Riigikohtu kohtunik Nele Parrest  

 

Riigiabi alane koolitus (algne toimumiskuupäev 12.03.2021) Moderaator ja lektor: Katri Paas-Mohando, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Lektorid ja panelistid: Vaido Põldoja, EFTA järelevalveameti konkurentsi ja riigiabi direktoraadi vanemjurist; Eneli Nõmm, endine Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna jurist, Maris Kalda, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist.

 

Maksuõigus (algne toimumiskupäev 09.04.2021) Lektorid: Advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaat Elvira Tulvik ja Attela Advokaadibüroo vandeadvokaat Madis Uusorg

 

Riigikohtu halduskolleegiumi 2021. aasta lahendid. (algne toimumiskuupäev 21.01.2022) Koolitajad Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik ja kolleegiumi esimees Ivo Pilving ning Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik Nele Parrest.

 

 

KARISTUSÕIGUS

 

Tsiviilhagi kriminaalmenetluses (algne toimumiskuupäev 10.09.2021)

Lektor: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett

 

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2021. aasta  lahendid (algne toimumiskuupäev 19.11.2021.  Lektorid: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja kriminaalkolleegiumi nõunik Mario Truu.

 

ADVOKAADIKUTSE KOOLITUSED

 

Advokaadi kutse-eetika. Eetikakoodeksi kommenteeritud väljaande tutvustus (algne toimumiskuupäev 07.12.2018)

Lektor: Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, eetika- ja metoodikakomisjoni liige Martin Tamme

 

Advokaadi kutsetagatised (algne toimumiskuupäev 21.01.2021)
Lektor: Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Marko Kairjak

 

 

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos (algne toimumiskuupäev 11.11.2021)
Lektorid: Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher ja Rahapesu Andmebüroo nõunik Arnold Tenusaar

 

 

 

OSKUSKOOLITUSED

 

Kohtumenetluse hea tava rakendamisest (algne toimumiskuupäev 18.05.2018)
Lektorid: Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik ja Harju Maakohtu kohtunik Piret Randmaa

 

Selge keel juriidilises tekstis - kas see on võimalik? (algne toimumiskuupäev 30.10.2020)
Lektorid: Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Katrin Hallik ja Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik vandeadvokaat Tambet Laasik

 

Tõenditega seotud taotluste esitamisest kohtusse (algne toimumiskuupäev 26.11.2020) Lektorid: Harju maakohtu kohtunikud Merit Helm ja Anu Uritam

 

Digitoimiku kasutajakoolitus (algne toimumiskuupäev 10.06.2021) Koolitajad: Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik Margit Lauri ning Registrite ja Infosüsteemi Keskuse analüütik Diana Kasesalu

 

Tööstress ja läbipõlemise ennetamine (algne toimumiskuupäev 04.11.2021) Koolitaja: MTÜ Peaasi psühholoog Elina Kivinukk