MENÜÜ Prindi

Järelevaadatavad veebikoolitused

 

Eesti Advokatuuri liikmetel on võimalik läbida veebikoolitusi. Koolituste lingid leiate täiendusõppe portaalis iga koolituse lisainfo väljalt. Koolituse täpsemad teemad avanevad koolituse nimetusele vajutades.

 

Järelevaadatud veebikoolitused annavad punkte täiendusõppe aruandesse. Punktid arvestatakse sellesse aruandeaastasse, mil koolitus on veebis järelevaadatud.

 

 

JÄRELEVAADATAVAD KOOLITUSED VALDKONNITI

 

ERAÕIGUS

Kohustuslikud koolitused advokaatidele, kes riigi õigusabi korras esindavad alaealisi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades

 

Laste õigused (algne toimumiskuupäev 08.05.2020)
Lektor: Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Kristi Paron

 

Laste küsitlemine (algne toimumiskuupäev 18.09.2020)
Lektor: Psühholoog, pereterapeut ja perelepitaja Anneli Liivamägi-Hitrov

 

Lapse arengupsühholoogia (algne toimumiskuupäev 13.11.2020)
Lektor: Tartu Ülikooli arengupsühholoogia osakonna juhataja ja arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste, PhD

 

Muud eraõiguse alased koolitused

 

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 10.12.2021).  Lektorid: Riigikohtu kohtunik, tsiviilkolleegiumi esimees Peeter Jerofejev ja tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

 

Elatise määramise muudatused ning suhtlus- ja hooldusõigus, alaealiste eestkoste (algne toimumiskuupäev 24.03.2022). Lektor: Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm

 

 

AVALIK ÕIGUS

 

 

Riigikohtu halduskolleegiumi 2021. aasta lahendid. (algne toimumiskuupäev 21.01.2022) Koolitajad Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik ja kolleegiumi esimees Ivo Pilving ning Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik Nele Parrest.

 

ANDMEKAITSE

Andmekaitseõigus (algne toimumiskuupäev 07.04.2022) Koolitajad advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild

 

 

KARISTUSÕIGUS

 

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2021. aasta  lahendid (algne toimumiskuupäev 19.11.2021). Tähelepanu! Koolitus on järelevaadatav kuni 30.11.2022.  Lektorid: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja kriminaalkolleegiumi nõunik Mario Truu.

 

Sideandmed ja jälitustegevuse kontroll (algne toimumiskuupäev 13.05.2022.  Lektor: Advokaadibüroo Simon Straus vandeadvokaat Silver Reinsaar)

 

Riigikotu kriminaalkolleegiumi 2022. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 03.11.2022) Lektorid: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja nõunik Mario Truu.

 

KOMBINEERITUD ÕIGUSVALDKONNAD

 

Juhatuse liikme vastutus ja vastutuskindlustus (algne toimumiskuupäev 10.03.2022) Lektorid: LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere, Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna erimenetluse valdkonnajuht Revo Krause, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat Norman Aas ning Marsh Kindlustusmaakler ASi FinPro liider Aivar Vähi.

 

DNA ekspertiisid (algne toimumiskuupäev 20.10.2022) Lektor: Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi DNA osakonna juhataja Maarja Sadam

 

ADVOKAADIKUTSE KOOLITUSED

 

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos (algne toimumiskuupäev 11.11.2021) Tähelepanu! Koolitus on järelevaadatav kuni 30.11.2022

Lektorid: Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher ja Rahapesu Andmebüroo nõunik Arnold Tenusaar

 

Sanktsioonid ja nende rakendamine (algne toimumiskuupäev 20.06.2022)

Lektor: Rahpesu Andmebüroo finantssanktsioonide ekspert Laura Aus

 

Rahapesu tõkestamne avokaadibüroos 2022 (algne toimumiskuupäev 17.11.2022) Lektorid: Rahpesu Andmebüroo juht Matis Mäeker ja Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher 

 

 

 

OSKUSKOOLITUSED

 

Tööstress ja läbipõlemise ennetamine (algne toimumiskuupäev 04.11.2021) Koolitaja: MTÜ Peaasi psühholoog Elina Kivinukk

 

IT turbe põhialalused (algne toimumiskuupäev 26.05.2022). Koolitaja: küberkaitse ekspert Klaid Mägi