Koolitused

 

 

Seoses koroonaviiruse levikuga peame meeles, et haigena püsime kodus, seda ka kergete sümptomitega. Hoiame enda ja teiste tervist!

 

Kohapeal osaledes hoiame mõõdukat distantsi, võimalik on kasutada ühekordseid kaitsemaske ja käte desinfitseerimisvahendit.

 

 

Koolitused 2021. a I poolaastal

 

TULEKUL

 

 

NB! Koolitus lükkub edasi 2021. aasta II poolaastasse - Tsiviilhagi kriminaalmenetluses (Koolitus toimub Rahvusraamatukogus. Koolitus on liikmetele jälgitav ka veebis).

Koolitaja: Velmar Brett, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik 

 

10. juuni - AET ja digitoimiku kasutajakoolitus (Koolitus toimub ainult veebis).

Koolitajad: Margit Lauri, Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik; Merit Kõlvart, Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik; Signe Haug, RIKi õiguskaitse infosüsteemide osakonna avaliku õigusteabe talituse juhataja.

 

10. -11. juuni - Euroopa Liidu käibemaksuõigus (Koolitus toimub Riigikohtu konverentsisaalis, Lossi 17, Tartus). Koostöös Riigikohtu koolitusosakonnaga. NB! Koolituskohad on täidetud

Koolitaja: Münsteri Ülikooli maksuõiguse instituudi professor, Euroopa Komisjoni käibemaksu eksperdirühma liige ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) alaline nõunik tarbimismaksude küsimuses prof. dr. Johachim Englisch.

 

 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00. Iga koolituse täpne ajakava avaldatakse täiendusõppe portaalis ning teatatakse liikmetele iga koolituse eelselt.

 

Vastavalt juhatuse otsusele 26. jaanuarist 2021 muudeti Eesti Advokatuuri täiendusõppe aluste ja korra lisa 1, seoses sellega arvestatakse täiendusõppe punkte advokatuuri poolt korraldatava koolituse eest vaid täies mahus läbitud koolituste eest, st kui koolitus läbitakse väiksemas mahus, punkte koolituse eest ei arvestata.

 

 

Eesti Advokatuuri liikmetele toimub koolitustele registreerimine täiendusõppeportaalis https://tvt.advokatuur.ee

 

Koolituse hind mitteliikmetele on 120 eurot.

 

Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee

 

 

TOIMUNUD

 

08.01 - Advokaadieksamieelne konsultatsioon. Koolitajad: Urmas Ustav, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, advokatuuri kutsesobivuskomisjoni esimees; Martin Tamme, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liige.

 

21.01 - Advokaadi kutsetagatised. Koolitaja: Marko Kairjak, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat

 

29.01 - Riigikohtu halduskolleegiumi 2020. a olulisemad lahendid. Koolitajad: Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees; Nele Parrest, Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik.

 

05.03 - Arukas ajajuhtimine  Koolitaja: Kristjan Otsmann, OÜ Selge Pilt

 

12.03 - Riigiabi alane koolitus. Moderaator ja lektor: Katri Paas-Mohando, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Lektorid ja panelistid: Vaido Põldoja, EFTA järelevalveameti konkurentsi ja riigiabi direktoraadi vanemjurist; Eneli Nõmm, endine Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna jurist, Maris Kalda, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist.

 

12.03 - Riigiabi alane koolitus. Moderaator ja lektor: Katri Paas-Mohando, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Lektorid ja panelistid: Vaido Põldoja, EFTA järelevalveameti konkurentsi ja riigiabi direktoraadi vanemjurist; Eneli Nõmm, endine Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna jurist, Maris Kalda, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist.

 

26.03 - Kaugtöö ning selle korraldamine töö- ja andmekatiseõiguse vaatenurgast. Koolitajad: Triin Kaurov, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Mari-Liis Orav, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja.

 

09.04 - Maksuõigus. Koolitajad: Madis Uusorg, Attela Advokaadibüroo vandeadvokaat; Elvira Tulvik, Advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaat

 

29.04 - Pankrotiseaduse muudatused. Koolitaja: Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik