Koolitused

Seoses koroonaviiruse levikuga peame meeles, et haigena püsime kodus, seda ka kergete sümptomitega. Hoiame enda ja teiste tervist!

Kohapeal osaledes hoiame mõõdukat distantsi, võimalik on kasutada ühekordseid kaitsemaske ja käte desinfitseerimisvahendit.

Koolitused 2021. a I poolaastal

TULEKUL

5. märts - Arukas ajajuhtimine (Koolitus toimub ainult veebis. Registreerimislink liikmetele täiendusõppeportaalis)

Koolitaja: Kristjan Otsmann, OÜ Selge Pilt

12. märts - Riigiabi alane koolitus (Koolituse toimub Rahvusraamatukogus. Koolitus on liikmetele jälgitav ka veebis)

Moderaator ja lektor: Katri Paas-Mohando, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Lektorid ja panelistid: Vaido Põldoja, EFTA järelevalveameti konkurentsi ja riigiabi direktoraadi vanemjurist; Eneli Nõmm, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juht; Maris Kalda, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist.

26. märts - Kaugtöö ning selle korraldamine töö- ja andmekatiseõiguse vaatenurgast (Koolitus toimub Rahvusraamatukogus. Koolitus on liikmetele jälgitav ka veebis).

Koolitajad: Triin Kaurov, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Mari-Liis Orav, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Meeli Miida-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja.

9. aprill - Maksuõigus (Koolituse toimub Rahvusraamatukogus. Koolitus on liikmetele jälgitav ka veebis).

Koolitajad: Madis Uusorg, Attela Advokaadibüroo vandeadvokaat; Elvira Tulvik, Advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaat

29. aprill - Pankrotiseaduse muudatused (Koolituse toimub Rahvusraamatukogus. Koolitus on liikmetele jälgitav ka veebis).

Koolitaja: Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

21. mai - Tsiviilhagi kriminaalmenetluses (Koolituse toimub Rahvusraamatukogus. Koolitus on liikmetele jälgitav ka veebis).

Koolitaja: Velmar Brett, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik

10. juuni - AET ja digitoimiku kasutajakoolitus (Koolituse toimub ainult veebis).

Koolitajad: Margit Lauri, Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik; Merit Kõlvart, Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik; Signe Haug, RIKi õiguskaitse infosüsteemide osakonna avaliku õigusteabe talituse juhataja.

 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00.

Iga koolituse täpne ajakava ja toimumiskoht teatatakse liikmetele iga koolituse eelselt.

Eesti Advokatuuri liikmetele toimub koolitustele registreerimine täiendusõppeportaalis https://tvt.advokatuur.ee

Koolituse hind mitteliikmetele on 120 eurot.

Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee

 

TOIMUNUD

08.01 - Advokaadieksamieelne konsultatsioon. Koolitajad: Urmas Ustav, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, advokatuuri kutsesobivuskomisjoni esimees; Martin Tamme, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liige.

21.01 - Advokaadi kutsetagatised. Koolitaja: Marko Kairjak, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat

29.01 - Riigikohtu halduskolleegiumi 2020. a olulisemad lahendid. Koolitajad: Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees; Nele Parrest, Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik.