Koolitused

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisega, et on tutvunud ning nõustunud advokatuuri koolitusel osalemise tingimustega. Osalemistingimustega saate tutvuda SIIN

 

Koolitused 2021. aastal 

 

TULEKUL

 

 

10. detsember  - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. aasta lahendid (toimub ainult veebis)

Koolitajad: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, kolleegiumi esimees Peeter Jerofejev ja kolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00. Iga koolituse täpne ajakava avaldatakse täiendusõppe portaalis ning teatatakse liikmetele iga koolituse eelselt.

 

NB! Vastavalt juhatuse otsusele 26. jaanuarist 2021 muudeti Eesti Advokatuuri täiendusõppe aluste ja korra lisa 1, seoses sellega arvestatakse täiendusõppe punkte advokatuuri korraldatava koolitusel vaid täies mahus läbitud läbitud koolituse eest, st kui koolitus läbitakse väiksemas mahus, punkte koolituse eest ei arvestata.

 

Eesti Advokatuuri liikmetele toimub koolitustele registreerimine täiendusõppeportaalis Adex

 

Koolituse hind mitteliikmetele on 120 eurot.

 

Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee

 

 

TOIMUNUD

 

08.01 - Advokaadieksamieelne konsultatsioon. Koolitajad: Urmas Ustav, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, advokatuuri kutsesobivuskomisjoni esimees; Martin Tamme, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liige.

 

21.01 - Advokaadi kutsetagatised. Koolitaja: Marko Kairjak, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat

 

29.01 - Riigikohtu halduskolleegiumi 2020. a olulisemad lahendid. Koolitajad: Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees; Nele Parrest, Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik.

 

05.03 - Arukas ajajuhtimine  Koolitaja: Kristjan Otsmann, OÜ Selge Pilt

 

12.03 - Riigiabi alane koolitus. Moderaator ja lektor: Katri Paas-Mohando, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Lektorid ja panelistid: Vaido Põldoja, EFTA järelevalveameti konkurentsi ja riigiabi direktoraadi vanemjurist; Eneli Nõmm, endine Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna jurist, Maris Kalda, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist.

 

12.03 - Riigiabi alane koolitus. Moderaator ja lektor: Katri Paas-Mohando, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Lektorid ja panelistid: Vaido Põldoja, EFTA järelevalveameti konkurentsi ja riigiabi direktoraadi vanemjurist; Eneli Nõmm, endine Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna jurist, Maris Kalda, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist.

 

26.03 - Kaugtöö ning selle korraldamine töö- ja andmekatiseõiguse vaatenurgast. Koolitajad: Triin Kaurov, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Mari-Liis Orav, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat; Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja.

 

09.04 - Maksuõigus. Koolitajad: Madis Uusorg, Attela Advokaadibüroo vandeadvokaat; Elvira Tulvik, Advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaat

 

29.04 - Pankrotiseaduse muudatused. Koolitaja: Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

 

10.06 - Digitoimiku kasutajakoolitus. Koolitajad: Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik Margit Lauri ja Registrite ja Infosüsteemi Keskuse analüütik Diana Kasesalu

 

09.08 - Advokaadieksami eelne konsultatsioon. Koolitajad: Advokaadibüroo Küllike Namm vandeadvokaat ja kutsesobivuskomisjoni esimees Kristiina Lee, Tallinna Halduskohtu kohtunik ja kutsesobivuskomisjoni liige Tristan Ploom, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja eetika-ja metoodikakomisjoni liige Martin Tamme

 

26.-27.08 - Euroopa Liidu käibemaksuõigus. Koolitaja: Münsteri Ülikooli maksuõiguse instituudi professor, Euroopa Komisjoni käibemaksu eksperdirühma liige ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) alaline nõunik tarbimismaksude küsimuses prof. dr. Johachim Englisch.

 

10.09 - Tsiviilhagi kriminaalmenetluses. Koolitaja: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett

 

30.09 - Toksikoloogia ja narkootiliste ainete ekspertiis. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete toime. Koolitajad Eesti Kohtuekspertsiisi Instituudist: osakonnajuhataja ja toksikoloogiaekspert Aime Riikoja, peaekspert Peep Rausberg, arst-kohtutoksikoloogiaekspert Mailis Tõnisson

 

07.10 - Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakenduspraktika. Koolitaja: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

 

14.10 Tallinnas ja 15.10 Tartus - Karistusõiguse üldosa: subjektiivne süüteokoosseis, ettevaatamatus- ning tegevusetusdeliktid (koolitused koostöös Riigikohtu koolitusosakonnaga). Koolitajad: Riigikohtu kohtunik Paavo Randma ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse dotsent Anneli Soo

 

22.10 - Euroopa Prokuratuur.(koolitus koostöös Riigikohtu koolitusosakonnaga) Koolitaja: Euroopa Prokuratuuri prokurör Kristel Siitam-Nyiri

 

04.11 - Tööstress ja läbipõlemise ennetamine. Koolitaja: MTÜ Peaaasjad psühholoog Elina Kivinukk

 

11.11 -  Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Koolitajad Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Tooma Vaher ja Rahapesu Andmebüroo nõunik Arnold Tenusaar

 

19.11 - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2021. aasta lahendid. Koolitajad: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik Mario Truu