Koolitused

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisega, et on tutvunud ning nõustunud advokatuuri koolitusel osalemise tingimustega. Osalemistingimustega saate tutvuda SIIN

 

 

2022. aasta II poolaasta koolitused on liikmetele registreerumiseks aatud täindusõppe portaalis ADEX

 

TULEKUL

 

 

20. oktoober - DNA ekspertiisid. Koolitaja: Eesti Kohtuekspertsiisi Instituudi DNA osakonna juhataja Maarja Sadam. Koolitus toimub koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga.
 
Koolitus toimub Tallink Spa & Conference Hotellis ja on liiikmetele jälgitav ka veebis.
 
 
27. oktoober (Tallinn) ja 10. november (Tartu) - Karistusõiguse üldsosa. Koolitajad: Riigikohtu kohtunik Paavo Randma; riigiprokurör Laura Aiaots. Koolitus toimub koostöös Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnaga.
NB! Osalejate arv kummalgi koolituspäeval on 25
 
 
3. november - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2022. aasta lahendid. Koolitajada: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett; Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik Mario Truu.
 
Koolitus toimub Hotell Europas ja on liikmetele jälgitav ka veebis.
 
 
17. november - Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Koolitajad: Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher; Rahapesu Andmebüroo juht Mattis Mäeker.
 
Koolitus toimub Hotell Europas ja on liikmetele jälgitav ka veebis.
 
 
24. november (Tartu) - Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Koolitajad: Riigikohtu nõunikud Katri Jaanimägi ja Berit Aaviksoo. 
Koolitus toimub koostöös Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnaga.
NB! Osalejate arv on 30
 
 
1. detsember -Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2022. aasta lahendid. Koolitajad: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunikud Peeter Jerofejev ja Tambet Tampuu
 
Koolitus toimub Tallink Spa & Conference Hotellis ja on liikmetele jälgitav ka veebis.
 
 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00. Iga koolituse täpne ajakava avaldatakse täiendusõppe portaalis ning teatatakse liikmetele iga koolituse eelselt.

 

NB! Vastavalt juhatuse otsusele 26. jaanuarist 2021 muudeti Eesti Advokatuuri täiendusõppe aluste ja korra lisa 1, seoses sellega arvestatakse täiendusõppe punkte advokatuuri korraldatava koolitusel vaid täies mahus läbitud läbitud koolituse eest, st kui koolitus läbitakse väiksemas mahus, punkte koolituse eest ei arvestata.

 

Eesti Advokatuuri liikmetele toimub koolitustele registreerimine täiendusõppeportaalis Adex

 

Koolituse hind mitteliikmetele on 120 eurot.

 

Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.e

 

 

2022. AASTAL TOIMUNUD

14.01 Advokaadieksamieelne konsultatsioon. Koolitajad: Advokaadibüroo Küllike Namm vandeadvokaat ja kutsesobivuskomisjoni esimees Kristiina Lee ning Tallinna Halduskohtu kohtunik, kutsesobivuskomisjoni liige Tristan Ploom. 

 

14.01 Loeng-seminar Kutse-eetika: allikad, põhiprintsiibid, probleemid. Koolitajad: Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning eetika-ja metoodikakomisjoni esimees Sten Luiga ja  Advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni liige Elmer Muna.

 

21.01 Riigikohtu halduskolleegiumi 2021. aasta lahendid. Koolitajad Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik ja kolleegiumi esimees Ivo Pilving ning Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik Nele Parrest.

 

10.03 Juhatuse liikme vastutus ja vastutuskindlustus. Koolitajad: LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere,  Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat Norman Aas, Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna erimenetluse valdkonnajuht Revo Krause ning Marsh Kindlustusmaakleri ASist Aivar Vähi.

 

24.03  Elatise määramise muudatused ning suhtlus- ja hooldusõigus, alaealiste eeskoste. Koolitaja: Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm.

 

07.04 AndmekaitseõigusKoolitajad: Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild. 

 

12.05 Vägivalla spetsiifiline vorm - vanemast võõrandamin. Koolitaja: kliiniline gestaltpsühhoterapeut, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (MA), eneseabiraamatute autor Kaire Talviste. Koolitus toimus koostöös Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnaga.

 

13.05  Sideandmed ja jälitustegevuse kontroll. Koolitaja: Advokaadibüroo Simon Straus vandeadvokaat Silver Reinsaar 

 

05. ja 19.05 Lapse osalemisõigus perekonnaõiguslikes menetlustes. Koolitajad: Tartu Ülikooli sotsiaaltöö uuringute dotsent Judit Strömpl ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor ja Bergeni Ülikooli Discretion projekti uurija Katre Luhamaa. Koolitus koostöös Tervise Arengu Instituudiga.

 

26.05 IT turve põhialused. Koolitaja: küberkaitse ekspert Klaid Mägi.

 

20.06 Sanktsioonid ja nende rakendamine. Koolitaja: Laura Aus, Rahapesu Andmebüroo finantssanktsioonide ekspert

 

11.08  Advokaadieksami eelne konsultatsioon. Koolitajad: Advokaadibüroo Küllike Namm vandeadvokaat ja kutsesobivuskomisjoni esimees Kristiina Lee; 
Talllinna Halduskohtu kohtunik ja kutsesobivuskomisjoni liige Tristan Ploom.
 
 
11.08  Kutse-eetika:allikad, põhiprintsiibid, probleemid. Koolitaja: Advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni liige Elmer Muna.