MENÜÜ Prindi

Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemine

 

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatav tunnustus kõrgema teenindusstandardi ja selleks oluliste protsesside rakendamise eest advokaadibüroos.

 

Tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete. Tunnistuse taotlemise ja väljaandmise käigus ei hinnata advokaatide poolt osutatava õigusabi sisu.

 

Kvaliteeditunnistus kehtib kolm aastat. Kord aastas saadetakse tunnistust omavale advokaadibüroole kontrollküsimused, millele vastamine on kohustuslik.

 

Tunnistuse saanud büroo võib kvaliteedimärgist kasutada oma kodulehel, muudel infokandjatel ning turunduslikes materjalides.

 

Kvaliteeditunnistuse taotlemine on kõigile advokaadibüroodele vabatahtlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse eesmärk on täiustada ja tõsta advokaadibüroode teenindusstandardit. Lisaeesmärgiks on propageerida advokaadibüroo klienditeeninduse jätkusuutlikku arendamist, tõstes esile kolme võtmevaldkonda klientide heaolu tagamisel:

 

  • korrektne advokaadibüroo pidamine ja asjaajamine;
  • kvaliteetse õigusteenuse osutamist soodustava töökeskkonna loomine;
  • teeninduslahenduste uuenduslikkus ning jätkusuutlik arendamine, kliendisuhete kohane loomine ja hoidmine.
 


Kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja väljastamise korra muudatuste seletuskiri

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse saamise taotlus

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse küsimustik

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse kontrollküsimused