Riigi õigusabi

Riigi õigusabi on isikule õigusteenuse osutamine riigi kulul.

 

Riigi õigusabi osutava advokaadi määrab uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu taotlusel Eesti Advokatuur. Kohtul, prokuratuuril või uurimisasutusel endal ei ole õigust leppida advokaadiga kokku riigi õigusabi osutamises ega määrata riigi õigusabi osutavat advokaati.

 

Riigi õigusabi taotlus esitatakse kohtule.

 

Riigi õigusabi ning selle taotlemise kohta täpsemalt: https://www.riigioigusabi.ee/