Jurist või advokaat?

Jurist on inimene, kes töötab õigusbüroos.

 

Advokaat on inimene, kes on omandanud õigusalase kõrghariduse, on sooritanud advokaadieksami, võetud vastu Eesti Advokatuuri liikmeks ning töötab  advokaadibüroos. Advokaadibüroos töötavad juristid õigusteenust osutada ei tohi.

 

Advokaat võib olla vandeadvokaat või vandeadvokaadi abi. Advokaatide tegevuse üle teeb järelevalvet Eesti Advokatuur.

 

Vandeadvokaadi abina võib advokatuuri liikmeks võtta isiku, kes on sooritanud vandeadvokaadi abi eksami, vandeadvokaadi abi tegutseb ainult vandeadvokaadist patrooni juhtimisel.

 

Vandeadvokaadiks võib saada vandeadvokaadi abi, kes on sooritanud vandeadvokaadieksami ja on tegutsenud enne vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina. Kutsenimetuse saamiseks annab vandeadvokaat vande: "Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning täita kõiki ülesandeid, milleks advokaadikutse mind kohustab."