Euroopa advokaadid

Eesti Advokatuur on ühinenud üleeuroopalise advokaatide otsingumootoriga Find-A-Lawyer (FAL). FAL on liikmesriikide vaheline otsingusüsteem advokaatide leidmiseks eesmärgiga tagada isikutele parem juurdepääs õigusemõistmisele. FAL lihtsustab ja kiirendab advokaatide otsingut üle Euroopa ja kõigis Euroopa Liidu keeltes.

Otsi advokaati siit:
https://e-justice.europa.eu/external.do?idTaxonomy=334&plang=et&init=true