Taimi Grauberg

Advokatuuri liige alates 06.09.2016
Kutsenimetus Vandeadvokaadi abi
Kutsenimetus alates 06.09.2016
Liikmesus peatatud alates 22.10.2018
Liikmesus peatatud kuni 21.10.2023
Akadeemiline haridus Tartu Ülikool õigusteaduskond, Magister
Advokaadibüroo Üldine