Moonika Tähtväli

Advokatuuri liige alates 20.10.2009
Kutsenimetus Vandeadvokaadi abi
Kutsenimetus alates 01.03.2018
Liikmesus peatatud alates 01.09.2010
Advokaadibüroo Üldine