Mari-Liis Tõrs

Advokatuuri liige alates 06.04.1999
Kutsenimetus Vandeadvokaat
Kutsenimetus alates 09.09.2003
Liikmesus peatatud alates 01.02.2005
Advokaadibüroo Üldine