Kaisa Üksik

Advokatuuri liige alates 06.09.2016
Kutsenimetus Vandeadvokaadi abi
Kutsenimetus alates 06.09.2016
Telefon 611 0915
Menetlusdokumendid kaisa.uksik@derling.ee
Akadeemiline haridus Tartu Ülikool õigusteaduskond, Magister
Advokaadibüroo Advokaadibüroo Derling Primus (14024560)
Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn