Kadri Jõgi

Advokatuuri liige alates 14.11.2006
Kutsenimetus Vandeadvokaadi abi
Kutsenimetus alates 01.03.2018
Liikmesus peatatud alates 01.01.2010
Advokaadibüroo Üldine